PROJEKTY ZREALIZOWANE

  ,,Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”.

  Projekt realizowany od 3 grudnia 2012r. do maja 2013r.

  Zajęcia odbywały się w pięciu grupach:

  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – p. Barbara Witkowska

  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – p. Danuta Jaksiewicz

  Zajęcia socjoterapeutyczne  i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – p. Joanna Pakuła

  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – p. Maria – Mróz – Wojnicka

  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie) – p. Grażyna Wilk

  Projekt: „EDUKACJA KU PRZYSZŁOŚĆI”

  Działanie: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI

  Projekt systemowy nr POKL.09.01.02-16-075/11 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 1 marca 2012 roku do 30 grudnia 2012 roku.

  Projekt realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w czterech grupach:

  I grupa: ZAJĘCIA AKROBATYCZNO – TANECZNE – prowadząca zajęcia – Sylwia Fojcik

  II grupa: ZABAWA ZE SZTUKĄ – prowadząca zajęcia – Agnieszka Opiat – Tarka

  III grupa: TANECZNYM KROKIEM DO SZKOŁY – prowadząca zajęcia – Izabela Kędzierska

  IV grupa: TEATRALNE CO NIECO – prowadząca zajęcia – Małgorzata Kulik

  Lider projektu: Ewa Ryzner

  Projekty realizowane od 19.09.2011r. do 09.12.2011r.:
  „FILMIDŁO” – nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Elżbieta Setnicka
  „TEATRALNE CO NIECO” – realizujący projekt: Małgorzata Kulik i Joanna Pakuła
  PROJEKT ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH JAKO TWÓRCZA I AKTYWNA FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU – nauczyciel realizujący projekt: Agnieszka Opiat – Tarka
  MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY – „PISADŁO” – projekt realizowany od listopada 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku. Jego autorkami są panie: Elżbieta Setnicka i Joanna Mierzwa – Pyć.

  Uczestnikami projektu są uczniowie:
  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu pod kierunkiem pań Małgorzaty Drzewieckiej i Marzeny Listowskiej,
  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu: pani Kinga Wróbel,
  Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie – Koźlu: pani Ilona Malarz,
  Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi w Dobrzeniu Wielkim: pani Joanna Chabior.