PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców w dniu 05.11.2014 roku

W zebraniu uczestniczyło 17 rodziców oraz Pani V-ce Dyrektor  Ewa RYZNER (lista obecności w załączeniu).

 1. Przywitanie uczestników zebrania.
 2. Sprawy omówione z  Panią V-ce Dyrektor:
 • Rodzice  klas młodszych nadal zaniepokojeni są przebywaniem dużej ilości dzieci w jednym czasie, w świetlicy. W związku z tym rodzic z klasy I b przekazał na ręce Pani V-ce Dyrektor pismo od rodziców klas młodszych z prośbą o zapewnienie lepszych warunków  świetlicowych.

Pani V-ce Dyrektor odnosząc się do powyższego odpowiedziała, iż sytuacja wcale nie wygląda tak źle.       W czasie kiedy dzieci na świetlicy przebywa najwięcej Pani Kierownik świetlicy informuje Panie zajmujące się opieką w świetlicy o wolnych salach, gdzie dzieci spokojnie  w tym czasie mogą przebywać pod ich opieką.

 • Na pytanie dotyczące udziału dzieci w konkursach szkolnych Pani V-ce Dyrektor odpowiedziała, iż nie ma ograniczenia w liczbie dzieci biorących udział w konkursach.
 • Jeszcze raz wrócono do tematu 100% frekwencji podczas wycieczek szkolnych. Pani V-ce Dyrektor uspokoiła rodziców jeszcze raz wyjaśniając, że jest to oczywiście zależne od sytuacji. Mogą zaistnieć  okoliczności kiedy może pojechać na wycieczkę mniejsza ilość dzieci.
 • Rodzice klasy 5a zapytali czy dzieci z ich klasy mogły by jeść obiad wcześniej razem z młodszymi klasami. Jednak sytuacja taka nie może mieć miejsca gdyż dzieci z pozostałych klas starszych również chciały by takiej zmiany.

 

 1. Pozostałe sprawy:
 • Do Rady Rodziców ponownie wpłynęło  pismo z prośbą o dofinansowanie badań lekarskich dla klasy sportowej 5a. Dodatkowo wychowawca klasy 5a Pani Renata Mańkowska wyjaśniła w czasie zebrania swoją prośbę.

W wyniku głosowania obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców prośba ta została przyjęta jednomyślnie.

Wsparcia w postaci pieniężnej otrzymuje 22 uczniów w kwocie po 30 zł.

 • Jeszcze raz omówiono propozycję zmian w Regulaminie Rady Rodziców.
 • Część rodziców zaniepokojona jest stanem krzeseł w sali komputerowej jak również dostosowaniem krzeseł i ławek szkolnych do wzrostu dzieci.
 • Skarbnik zapoznał uczestników zebrania z sytuacją finansową Rady Rodziców.
 • Omówiono plan organizacji Balu Karnawałowego.

 

 1. Ustalono termin kolejnego zebrania na dzień 09.12.2014 roku na godz. 18.00

 

Protokołowała:
Anna ŁEMPICKA