PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców w dniu 09.12.2014 roku

W zebraniu uczestniczyło 12 rodziców oraz Pani  Dyrektor  Joanna Hencel (lista obecności w załączeniu).

 1. Przywitanie uczestników zebrania.
 2. Sprawy omówione z  Panią  Dyrektor:
 • Pani Dyrektor odniosła się do pisma złożonego przez rodziców klas młodszych w związku z przepełnieniem świetlicy. Poinformowała, iż sala obok świetlicy została pomalowana i przygotowana na przebywanie dzieci. Rodzice poinformowali, iż część dzieci młodszych nie chce chodzić do świetlicy z powodu przebywających tam starszych dzieci. Biorąc pod uwagę, że w świetlicy przebywają głownie młodsze dzieci Pani Dyrektor nie wie skąd te niepokoje.  Poprosiła abyśmy poczekali na ocenę  sytuacji świetlicy gdyż jak wcześniej powiedziała jest dodatkowa sala która powinna wszystkie problemy rozwiązać.
 • W sprawie wywiązania się z wypłaty świadczeń z ubezpieczenia firmy ubezpieczeniowej w której, w tym roku ubezpieczone są nasze dzieci jeszcze nic nie wiadomo gdyż zgłoszenia szkody  są w toku.
 • Pani Dyrektor poinformowała, iż złożyła pismo w sprawie dofinansowania zakupu krzeseł do sali komputerowej.
 • Na pytanie, w jaki sposób są dobierane odpowiednie krzesła i stoliki w klasach do wzrostu dzieci?

Pani Dyrektor poinformowała, iż dzieci są mierzone przez Panią pielęgniarkę i według tych pomiarów dobiera się i odpowiednio reguluje krzesła i stoliki. W najbliższym czasie ma być to ponownie zrealizowane.

 • Pani Dyrektor poinformowała, iż w dwóch klasach zamontowano folie przeciwsłoneczne, które w przyszłości jeśli się sprawdzą zostaną zamontowane w pozostałych klasach gdzie zastąpią obecnie zamontowane żaluzje.
 • Do nowego roku we wszystkich salach ma działać internet.
 • Rada rodziców poprosiła o zmianę menu w szkolnej stołówce, aby nie było  potraw ciężkostrawnych i powtarzających się.

 

 1. Pozostałe sprawy:
 • Do Rady Rodziców  wpłynęło  pismo od lidera humanistycznego zespołu przedmiotowego Pani Lidii Mańki  z prośbą o pomoc w pozyskaniu nagród dla dzieci za udział w konkursach szkolnych.  Rada Rodziców jednomyślnie postanowiła, iż zakupi książki na nagrody dla naszych uczniów.
 • Skarbnik zapoznał uczestników zebrania z sytuacją finansową Rady Rodziców.
 • Omówiono plan organizacji Balu Karnawałowego.

 

 1. Ustalono termin kolejnego zebrania na dzień 04.02.2015 roku na godz. 18.00

 

Protokołowała:
Anna ŁEMPICKA