PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców w dniu 04.02.2014 roku

W zebraniu uczestniczyło 11  rodziców oraz Pani  Dyrektor  Joanna Hencel (lista obecności w załączeniu).

 1. Przywitanie uczestników zebrania.
 2. Sprawy omówione z  Panią  Dyrektor:
 • Pani Dyrektor poinformowała, o naniesionych zmianach  w statucie szkoły.
 • Przeprowadzana była analiza stanu BHP za rok 2014 w placówkach oświatowych i żłobkach. Nasza szkoła wypadła dobrze. Zdarzył się tylko jeden wypadek pracowniczy.
 • Pani Dyrektor poinformowała, iż krzesła do sali informatycznej są zrobione czekają na transport. W związku z tym, iż nie udało się uzyskać pieniędzy na zakup odpowiedniej ilości krzeseł, Rada Rodziców postanowiła dokupić cztery krzesła aby były już wszystkie wymienione.
 • Pani Dyrektor poinformowała, iż  zostały pomalowane szatnie, jak również szkoła zamierza zakupić siatkę zabezpieczającą do sali gimnastycznej. Rada Rodziców wyraziła chęć dofinansowania tejże  siatki.
 • Rodzice zgłosili Pani Dyrektor, iż dzieci z klasy 1c nie są zabierane ze świetlicy na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Pani Dyrektor zapewniła, iż zorientuje się w sytuacji.
 • Rodzice klas młodszych wyrazili swoje niezadowolenie z nauki języka angielskiego w swoich klasach twierdząc, że dzieci  są słabo przygotowywane. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż dzieci w tym wieku powinny uczyć się poprzez zabawę i osłuchiwanie się z  językiem. Dlatego niektórym rodzicom może wydawać się to nie wystarczające. Jednak zapewniła, iż takie są standardy nauczania w klasach młodszych.
 1. Pozostałe sprawy:
 • Skarbnik zapoznał uczestników zebrania z sytuacją finansową Rady Rodziców.
 • Omówiono plan organizacji Balu Karnawałowego.

 

 1. Nie ustalono terminu kolejnego zebrania.

 

Protokołowała:
Anna ŁEMPICKA