KONTRAKT POMIĘDZY DZIEĆMI A WYCHOWAWCAMI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  1. Stwarzamy atmosferę akceptacji i tolerancji dla kolegów i koleżanek podczas zabaw i zajęć w świetlicy.

 

  1. Rozmawiamy ze sobą kulturalnie, używając słów: proszę, przepraszam, dziękuję, itp.

 

  1. Nie krzyczymy w świetlicy, stołówce, na i poza terenem szkoły.

 

  1. Nie używamy przemocy wobec innych.

 

  1. Nie przywłaszczamy sobie cudzej własności.

 

  1. Uważnie słuchamy poleceń wychowawców świetlicy.

 

  1. Szanujemy sprzęty znajdujące się w świetlicy.

 

  1. Gry, zabawki i książki odkładamy na swoje miejsce.

 

  1. Pilnujemy ładu i porządku przy szafce z torbami.

 

10.  Dbamy o czystość i estetykę w całej świetlicy.