Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Zakończyła się realizacja projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Powstał szkolny program aktywnej współpracy z rodzicami. Za aktywny udział w projekcie szkoła otrzymała certyfikat.

Dziękuję wszystkim: nauczycielom, uczniom i rodzicom, za zaangażowanie w czasie realizacji projektu.

 

Szkolny program aktywnej współpracy z rodzicami.