Doskonalenie umiejętności czytania po angielsku w klasach 1-3

Przyszły rok szkolny, w związku z planowaną reformą, edukacji przyniesie wiele zmian. Zmianie ulegną między innymi wymagania dotyczące nauczania języka angielskiego, w tym na pierwszym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej. Jedną z planowanych zmian jest określenie, po raz pierwszy w historii, orientacyjnego poziomu biegłości językowej CEFR, który uczniowie powinni osiągnąć na koniec klasy III — A1. Warto wiedzieć, że dotychczas to II etap edukacyjny (kończący się klasą VI) nawiązywał w większości wymagań do poziomu A1, który został  zdefiniowany w następujący sposób:

  • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.
  • Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.
  • Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy

Zgodnie z treścią nowej podstawy programowej, w klasach I-III ma zostać położony większy nacisk na naukę oraz doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

W nauce czytania po polsku wykorzystywane są metody syntetyczne (alfabetyczne, fonetyczne, sylabowe) i analityczne (wyrazowa i zdaniowa). Stosowanie tych metod jest uzasadnione specyfiką języka polskiego, w którym każdej głosce odpowiada określony symbol graficzny (litera); innymi słowy wymowa na ogół odzwierciedla pisownię.

W przypadku języka angielskiego jest inaczej. Te same litery mogą być różnie wymawiane w różnych wyrazach i trudno tu dopatrywać się reguł. Dlatego w nauczaniu czytania po angielsku metody stosowane na lekcjach języka polskiego nie zdadzą egzaminu. Jak zatem uczyć maluszki czytania po angielsku?

Jedną z popularniejszych metod uczenia czytania w krajach anglojęzycznych jest metoda globalna, inaczej „look and say” (z angielskiego: spójrz i powiedz). Zgodnie z jej założeniami, dzieci uczą się rozpoznawać całe słowa, a nawet wyrażenia czy krótkie zdania (tzw. chunks of language) zamiast poszczególnych dźwięków. Co więcej, poznane słowa zapamiętują jako elementy graficzne, przyporządkowując je do obrazów i słyszanych dźwięków. Stąd na lekcjach języka angielskiego stosowane są przeróżne karty obrazkowe i wyrazowe, a także ćwiczenia i zabawy mające na celu utrwalenie korelacji pomiędzy obrazami i słowami (mini książeczki, słowniczki obrazkowe, fiszki, domino, bingo). Zachęca się również dzieci do regularnego, nawet codziennego słuchania nagrań z podręcznika, śledząc tekst w książce lub specjalnie na ten cel przygotowanej notatce.

Jak pomóc dziecku?

Nauka czytania po angielsku to długi i żmudny proces, wymagający wielu powtórzeń. Biorąc pod uwagę fakt, iż w klasach I-III na naukę języka angielskiego są przeznaczone tylko 2 godziny lekcyjne w tygodniu, zaangażowanie Rodziców w ten proces może go niewątpliwie ułatwić i przyspieszyć.

Co zatem może zrobić Rodzic, który chciałby wesprzeć swoją pociechę w trudnej nauce czytania po angielsku? Materiał leksykalny, który dzieci mają przyswoić w klasach I-III jest podzielony na działy. W każdym dziale uczniowie poznają 8-10 nowych słówek i ćwiczą te słówka, najpierw oddzielnie, a następnie w kontekście językowym (historyjki, wyrażenia) przez około miesiąc.

  • Warto zadbać o to, aby nie tylko w szkolnej klasie, ale również w domu, dziecko miało możliwość spoglądania na ćwiczone słownictwo. Można na przykład przeznaczyć w pokoju dziecka czy w kuchni przestrzeń, w której dziecko będzie umieszczać słowniczek obrazkowy – samodzielnie stworzone i podpisane rysunki przedstawiające słownictwo z danego działu.
  • Warto zachęcać dziecko do codziennych, kilkuminutowych powtórzeń. Nauka języka to tak naprawdę nauka umiejętności (jak jazdy na rowerze czy pływania). Najskuteczniejsze w tym przypadku są regularne ćwiczenia. To zadanie mogą znacznie ułatwić materiały przygotowane przez wydawnictwo Oxford University Press, które są dostępne w Internecie, jak choćby słowniczki obrazkowe.
  • Należy zadbać o to, aby dzieci podczas regularnego słuchania historyjek śledziły tekst w podręczniku, a nawet wskazywały paluszkiem poszczególne słowa, aby utrwalały sobie obraz graficzny słów i wyrażeń. Uczniowie klas trzecich mają w tej kwestii dodatkowe ułatwienie, ponieważ w Internecie dostępne są historyjki obrazkowe do podręcznika wraz z napisami.

Poniższe kody QR zawierają łącza do omówionych w tekście pomocy naukowych. W celu oczytania takiego kodu, należy pobrać aplikację, np. QR Droid. Następnie, po uruchomieniu aplikacji, wystarczy komórką „wycelować” w kod, aby przejść od razu do witryny.

 

Słowniczek obrazkowy do 4. działu podręcznika Young Treetops 3 (Meal times)

Historyjki obrazkowe dla klasy 3

Witryna z grami i zabawami dla uczniów korzystających z serii Young Treetops

Serwis Quizlet, w którym dzieci mogą w formie zabawy i rywalizacji ćwiczyć materiał leksykalny

Małgorzata Kluczniok