MINIOLIMPIADA

W dniu 11.06.2018r odbyła się miniolimpiada dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyna-Koźla w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. W hali sportowej w Azotach, uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w różnego rodzaju zawodach sportowych ,tj. biegach, skokach i rzutach. Zmagania szkolnych drużyn oceniało kilkuosobowe jury. Oprócz rywalizacji sportowej organizatorzy zadbali o aspekt edukacyjny imprezy. W myśl programu profilaktyki uzależnień promowane były postawy i zachowania prospołeczne wśród dzieci i młodzieży jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy i stosowania przemocy. Nie obyło się bez drobnych upominków ufundowanych i wręczonych przez władze naszego miasta.

Małgorzata Semak

Barbara Bomba