JAK O ZĘBY DBAĆ?

W czerwcu b.r. w klasach 1-3 odbyły się spotkania ze szkolnym Klubem Wiewiórka PCK na temat higieny jamy ustnej. Dla klas pierwszych przygotowane zostało przedstawienie „Jak o zęby dbać?” i krótka pogadanka na temat konieczności dbania o „swój uśmiech”. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy prawidłowo szczotkować zęby i jak dbać o higienę jamy ustnej, czyli …poznały zasady higieny jamy ustnej. Wszystkie klasy 1-3, w ramach profilaktyki, zostały uświadomione, że stan naszego uzębienia w dużej mierze zależy od nas samych.

Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem, poprawnie odpowiadały na  pytania, dzieliły się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz pasty i szczoteczki z instrukcją. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze.

Opiekun klubu Wiewiórka PCK

Bożena Mościcka-Motyka