„EUROWEEK SZKOŁA LIDERÓW” – DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych do udziału w przygotowanej przez Europejskie Forum Młodzieży edycji projektu szkoleniowego EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym projektem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy i rozwijającym  najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek (wolontariuszy z całego świata) – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży. Mają oni za zadanie pomagać uczestnikom w poszerzaniu ich horyzontów w zakresie różnych kultur oraz podnosić umiejętności potrzebne do międzynarodowej współpracy. W tym celu wolontariusze przekazują informacje z zakresu historii, ekonomii, turystyki, kultury oraz mieszkańców i tradycji swoich krajów w sposób interaktywny, jak również bardzo osobisty, a co za tym idzie, niezwykle przystępny, co sprzyja zapamiętywaniu i rozumieniu poruszanych zagadnień.

 

W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki, Azji, jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek.

Zajęcia odbędą się w malowniczo położonych  górskich miejscowościach na Ziemi Kłodzkiej – Długopole Dolne w Ośrodku Wczasowym „SILESIA”, Długopole Zdrój w Ośrodku Wczasowym „ALEKSANDER”, Międzygórze w Ośrodku Wczasowym „SŁONECZNA lub innym miejscu noclegowym o podobnym standardzie w  terminie: 21 – 25 maja 2019 r.

Wkład uczestnika w projekt 5-dniowy wynosi 410 zł ( + dojazd). Kwota obejmuje:

  • Przygotowanie Projektu;
  • Zakwaterowanie;
  • Wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).

Obóz rozpoczyna się kolacją o godzinie 18.00. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych posiłków w dniu przyjazdu: śniadanie – 15 zł/os. , obiad 20 zł/os. Natomiast kończy się śniadaniem.

Dodatkowa opłata: transport do miejsca szkolenia i powrót.

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczek podczas trwania obozu: Bystrzyca Kłodzka/ Kłodzko, Polanica Zdrój, Międzygórze- koszt to 15-20 zł. /os. Wycieczka nie jest obowiązkowa.

Do 25 października 2018 r. należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł/os.

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia  „EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Ilość miejsc: 40 uczniów.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Pani Kariny Koszela do 05.10.2018 r. W przypadku dużej ilości chętnych brana jest pod uwagę kolejność zgłoszenia oraz wyniki nauczania z języka angielskiego.

Organizator wyjazdu: Karina Koszela