Święto Dziękczynienia Viktorii Chocimskiej w Krakowie

Święto to upamiętnia zwycięską bitwę wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1621), które pod dowództwem Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza pokonały armię Imperium Osmańskiego.

W tym roku z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości Fundacja Orląt Opolskich oraz najbliższe rodziny Chodkiewiczów, oraz Orkiestra Żeglugi i nasi reprezentanci w osobach: Michała z klasy 1b i jego mamy uczestniczyły w obchodach tego święta w Krakowie. Na Cmentarzu Rakowickim odbył się Apel Poległych, po nim w Bazylice Kościoła Mariackiego msza w intencji Viktorii Chocimskiej, w kaplicy rodzinnej zaprezentowano pamiątki rodu Chodkiewiczów, w tym płaskorzeźby zwanej „Lodowym Zwycięstwem – PEJPUS” (1242), Ikony Matki Bożej Aleksandra (1493) oraz ryngraf ze zbroi Hetmana Chodkiewicza (1621). Na rynku głównym odbyła się wielka parada orkiestry Żeglugi Śródlądowej oraz 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa oraz przemarsz pocztów sztandarowych i odczytanie „Chocimskiego Apelu Pamięci”. Dla Michała była to piękna, żywa lekcja patriotyzmu.