Święto Niepodległości

Setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie naszej szkoły czcili w różnych formach. Jedną z nich był projekt pod nazwą „Poranek z poezją” trwający od 5. do 9. listopada. Uczniowie klasy 5F(na zdjęciu), pod opieką Pani Grażyny Breli, codziennie, tuż przed zakończeniem pierwszej lekcji, recytowali wiersze polskich poetów: Władysława Bełzy, Mieczysława Brauna, Marii Konopnickiej i Antoniego Słonimskiego. Piękne opisy naszej Ojczyzny rozbrzmiewały przez głośniki szkolnego radiowęzła i wprowadzały w radosny nastrój Narodowego Święta Niepodległości wszystkich uczniów klas 1-6.

Grażyna Brela