Kreatywne zajęcia w ramach zajęć rewalidacji.

„Kto powiedział, że rewalidacja musi być nudna?” Zajęcia indywidualne odbywające się w ramach rewalidacji mogą mieć bardzo zróżnicowaną formę. To nie tylko praca stolikowa, to bardzo wiele różnorodnych zajęć mających innowacyjne podłoże. Korzystamy na tych zajęciach z Sensoplastyki®, prowadzimy zajęcia wspomagające pracę ręki w ramach terapii ręki, ćwiczymy koncentrację uwagi i wydłużamy czas skupienia uwagi na danej czynności, hamujemy u dzieci nadpobudliwość psychomotoryczną – poprzez prace ogrodnicze – przerzucamy dużą motorykę na małą motorykę. Uczniowie bardzo lubią takie formy pracy, pracują aktywnie z pełnym zaangażowaniem.

Często sala zmienia się w miejsce pachnące wanilią, aromatem migdałów, cytryny czy pomarańczy. Jako specjaliści z dziedzin surdopedagogiki, tyflopedagogiki i logopedii, Sensoplastyki® i terapii ręki dbamy o ciągły rozwój dziecka nie tylko intelektualny, ale jakże ważny rozwój społeczny i emocjonalny. Takie formy zajęć pozwalają dzieciom na wyzbywanie się nadwrażliwości słuchowej, wzrokowej czy też wzmacniają ich pozycje społeczne na terenie klasy czy szkoły. Dzieci podczas tych zajęć wyzbywają się swoich lęków i często są bardzo zaskoczone, „ ja to zrobiłem- ja to jednak potrafię !”. Działania nasze skierowane są w stronę, gdzie powiedzenie „ Powiedz mi –  to zrozumie, pokaż mi, a zrobię” znajduje odzwierciedlenie w praktyce szkolnej.

Katarzyna Stępniowska-Frąc