Podsumowanie I półrocza w klasach 4-6

23 stycznia odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów klas 4-6 w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Wyróżnieni zostali uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zachowaniem wzorowym i bardzo dobrym. Pani Dyrektor wręczyła stypendia naukowe oraz sportowe dla najbardziej zasłużonych uczniów, otrzymali je: Amelia Kamińska kl. 5f, Zofia Chodorska kl. 6d, Małgorzata Olejniczak kl. 6e, Aleksander Dudek kl. 6d, Alex Malorny kl. 6d, Agata Supel kl. 5e, Paweł Pasoń kl. 5f, Anna Gryc kl. 5f. Zostały wyróżnione również osoby ze 100% frekwencją.

Apel był też okazją do nagrodzenia uczniów, którzy brali udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i sportowych na różnych szczeblach.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w drugim semestrze.

Marzena Listowska