REKRUTACJA DO KLASY I ROK SZKOLNY 2019/2020

25 marca 2019 r. o godz. 9.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle

 

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce: REKRUTACJA/Klasa 1.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas 1 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

L.P Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Publikacja oferty- otwarcie strony dla rodziców. 25 marca 2019 r. godz. 9.00 27 maja 2019r. godz. 9.00
2. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym – wprowadzenie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie przez rodziców. 25 marca 2019 r. godz.9.00

do

15 kwietnia 2019 r. godz. 15.00

27 maja 2018r. godz. 9.00 do 31 maja 2018 r. godz. 15.00
3. Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/złożenie podpisanego zgłoszenia w szkole obwodowej. od 25 marca 2019 r. do

15 kwietnia 2019 r.

27 maja 2019 r.

do 3 czerwca 2019 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14 maja 2019 roku

 godz. 9.00

11 czerwca 2019 r.

godz. 9.00

5. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 maja 2019 r. godz. 9.00 do 17 maja 2019r. godz. 15.00 11 czerwca 2019 r. godz. 9.00 do 14 czerwca 2019 r. godz. 15.00
6. Podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 maja 2019 r. godz. 9.00 18 czerwca 2019 r. godz. 15.00