PRZEWODNIK dla uczniów i rodziców klas 8 i 3 gimnazjalnych

PRZEWODNIK dla uczniów i rodziców jest ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok szkolny 2019/2020.

Przewodnik ma pomóc uczniom w pokonaniu trudność z podjęciem decyzji edukacyjno-zawodowych i odpowiedzieć sobie na pytania co się chce dalej w życiu robić i kim zostać, a potem wracając do teraźniejszości, już tu i teraz postanowić do jakiej pójść szkoły, która najlepiej przygotuje nas do osiągnięcia zawodowych celów i pozwoli na realizację zaplanowanej ścieżki własnej kariery.

Do pobrania:

przewodnik

oferta edukacyjna powiatu

ściąga dla absolwentów gimnazjów

ściąga dla absolwentów szkół podstawowych