XII Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas III Szkół Podstawowych

XII Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas III Szkół Podstawowych, który miał miejsce 18 marca w PSP 9 zakończył się dla naszych reprezentantów sukcesem. Podopieczni Kaliny Wołowskiej, nauczycielki języka angielskiego, zdobyli III miejsce (Lukas Kupka) oraz VI miejsce (Zoja Malik). Na zdjęciu uczestnicy wraz z odpowiedzialną za konkurs panią Anną Miturą oraz w/w nauczycielem.