Szkolny konkurs „MISTRZ DYKCJI 2019”

W dniu 28 marca 2019r. odbył się szkolny konkurs „MISTRZ DYKCJI 2019”, którego organizatorem była mgr Patrycja Kolasa (logopeda szkolny).

CELE KONKURSU:

  • wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy
  • podnoszenie poziomu sprawności językowej uczniów
  • doskonalenie komunikacji językowej
  • nabywanie umiejętności prawidłowej artykulacji
  • stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci
  • zdobycie nowych doświadczeń werbalnych.

            Konkurs przeznaczony był dla reprezentantów wszystkich klas I – III, wytypowanych przez wychowawców poszczególnych klas. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas I – III.

            Każdy uczestnik prezentował wylosowany przez siebie wiersz z trudnościami dykcyjnymi /zestawy wierszy uczniowie otrzymali do domu w celu przygotowania się do konkursu/ i nie opracowywany wcześniej w domu zestaw dwóch zdań trudnych artykulacyjnie oraz przedstawiał samodzielnie przygotowaną prezentację medialną:

       KLASA I – prezentacja swojej ulubionej zabawki.

       KLASY II i III – tematy do wyboru to:

 – opis postaci (tato lub mama lub rodzeństwo)

– reklama produktu (książki, zdrowej żywności, szamponu, pasty do zębów, itp.)

W komisji konkursowej zasiadły:

  • mgr Patrycja Kolasa
  • mgr Katarzyna Stępniowska – Frąc.

LAUREACI KONKURSU:         W kategorii klas I:

                                                 I MIEJSCEAntonina Peschka z klasy 1A

                                                  W kategorii klas II:

                                                  I MIEJSCEKatarzyna Drożyner z klasy 2A

                                                  W kategorii klas III:

                                                  I MIEJSCEDawid Dziuba z klasy 3A 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci w poszczególnych kategoriach – statuetki „MISTRZ DYKCJI 2019”.

            Mamy nadzieję, że nie była to ostatnia edycja konkursu „MISTRZA DYKCJI” w naszej szkole, a chętnych do zmagań z łamańcami językowymi będzie z roku na rok przybywać.