Mistrzostwa Miasta w lekkiej atletyce klas III

 Cele:

            Popularyzacja lekkiej atletyki wśród najmłodszych

            Wdrażania dzieci do uprawiania sportu

            Promocja szkoły w środowisku lokalnym

            Integracja środowiska lokalnego

Organizatorzy:

            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

Współorganizatorzy:

            Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Termin i miejsce:

            26.09.2019 rok

            Godz. 9.30

Stadion Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Piastowskiej 30 (gdy będzie deszcz – hala sportowa PSP nr 12 przy ul. Piramowicza 28 – byłe PG 1)

Konkurencje:

Bieg na dystansie 30m, bieg na dystansie 60m

            Skok w dal z miejsca

            Rzut piłką lekarską 1 kg

            Rzut oszczepem dziecięcym

            Sztafeta 4 x 100m

Warunki uczestnictwa:

Udział biorą uczniowie klas trzecich( rocznik 2010 i młodsi) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

Reprezentacja szkoły składa się z 15 zawodników.

Nie ma podziału na roczniki.

Każdy zawodnik może wziąć udział tylko w trzech konkurencjach i  sztafecie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres -email:renatam45@wp.pl lub telefonicznie – 609 530 697 do 20 września 2019 r

Nagrody:

Za zajęcie miejsc 1 – 3 indywidualnie – medale i dyplomy oddzielnie  w kategorii dziewcząt i chłopców

Postanowienia końcowe:

Za bezpieczeństwo i zgody na uczestnictwo w zawodach odpowiadają opiekunowie.

Obowiązuje strój sportowy(obuwie zamienne)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konkurencji.

Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy. 

                                                  Organizatorzy: Sylwia Fojcik, Renata Mańkowska