Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

30 października uczniowie klas 6-8 będą wybierać swojego przedstawiciela do Młodzieżowej Rady Miasta.

Kandydatem do MRM może być uczeń klasy 6-8, który nie jest karany i do 18 października złoży stosowne dokumenty (arkusze dokumentów – wzór wydaje pani Anna Ostrycharz).

Głosowanie odbywa się przez wstawienie znaku „X” przy nazwisku jednego kandydata.

 

Lokal wyborczy mieścić się będzie w budynku B, 30 października, w godzinach 8.00-14.00.