Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Etap szkolny wojewódzkiego konkursu historycznego odbędzie się w środę, 6 listopada, na 5 godzinie lekcyjnej. Konkurs odbędzie się równolegle w budynku przy ulicy Piastowskiej (zapisy i szczegóły u p. Wencla) oraz w budynku przy ulicy Piramowicza (zapisy i szczegóły u p. Maksima).
Zakres materiału to kluczowe wydarzenia z dziejów Polski i powszechnej od czasów prehistorycznych do końca średniowiecza (do roku 1492)
Regulamin konkursu dostępny u nauczycieli lub na stronie:
http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2019/09/regulamin_historia_publikacja.pdf