Wycieczka do Wrocławia w ramach projektu „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych”

Dnia 19.10. 2019r., uczniowie  w ramach realizacji  projektu  „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych”, uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. 

W Hydropolis różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służyły jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw. W Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego uczniowie porównywali szkielety różnych kręgowców w tym szkielet płetwala błękitnego, przepiękne okazy owadów, ptaków oraz różnorodność roślin.

 K.Banach-Kozielewska