Zawodowy Tydzień

Zawodowy Tydzień w szkołach kształcących w zawodach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (praktyczne spotkania z zawodami dla uczniów wstępnie sprofilowanych)     25-29 listopada 2019  
                              

UWAGA- na wiosnę każdy uczeń klasy VIII będzie mógł zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych w trakcie Dnia Otwartego oraz podczas udziału w Targach Edukacyjnych. Na Zawodowy Tydzień każda szkoła może wytypować  jedynie po kilka osób, w przypadku dużej ilości chętnych o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszenia ucznia i dostarczenia wypełnionej zgody przez rodzica.

W trakcie Zawodowego Tygodnia II realizowane będą dla uczniów klas VIII szkół podstawowych zajęcia praktyczne w pracowniach CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO oraz w specjalistycznych pracowniach zawodowych szkół kształcących w zawodach: ZESPOLE SZKÓŁ NR 1, ZESPÓLE SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ZESPÓLE SZKÓŁ NR 3, ZESPÓLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, które umożliwić mają uczniom rzeczywiste spotkanie z zawodem, jego specyfiką i środowiskiem pracy. Uczniowie zdobędą zasób informacji o zawodzie niezbędny do świadomego podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej, co pozwoli uniknąć wyborów przypadkowych i nietrafnych.

UWAGA: Bardzo prosimy o zachęcenie do uczestnictwa TYLKO uczniów zainteresowanych kształceniem w konkretnych branżach i tych jeszcze wahających się co do wyboru (nawet kilkuosobowe grupy lub pojedynczy uczniowie) nie zaś całych oddziałów/ klas. Zajęcia mają mieć formę praktyczną, co wyklucza duże grupy. Prosimy by uczniowie posiadali przy sobie zgody rodziców na udział w zajęciach praktycznych (załącznik do harmonogramu) realizowanych w szkolnych pracowniach praktycznej nauki zawodu i specjalistycznych pracowniach zawodowych.

Zgłoszenia indywidualne uczniów wraz z rodzicami możliwe są w tej edycji tylko na dyżur doradcy zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Specjalnych  Zgłoszeń na warsztaty dokonują tylko nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grup ze szkół podstawowych.

Harmonogram Zawodowego Tygodnia II w poszczególnych placówkach zamieszczony poniżej:

 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
  Wybuchowe zawody czyli branża chemiczna dla przyszłych techników chemików i dla licealistów z rozszerzeniem chemicznym
  – 
  11.2019 (piątek) mgr Dorota Gajewska: I tura 9:00 (1h) maks. 12 uczniów, II tura 10:30 (1h) maks. 12 uczniów
  2 Wszystko w jednym czyli branża mechatroniczna dla kandydatów w zawodach: technik mechatronik, mechatronik, technik automatyk
  – 
  11.2019 (poniedziałek) mgr inż. Krzysztof Popiela: I tura 9:35 (1 -1,5h) maks. 12-14 uczniów
  – 
  11.2019 (środa) mgr inż. Krzysztof Popiela: II tura 9:35 (1-1,5 h) maks. 12-14 uczniów
  Odjazdowe zawody czyli branża motoryzacyjna dla kandydatów w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
  – 
  11.2019 (środa) mgr inż. Mateusz Hałambiec: I tura 8:30 (1h) maks. 8 uczniów, II tura 10:30 (1h) maks. 8 uczniów
  11.2019 (czwartek) mgr inż. Aleksander Sokołowski: I tura 8:30 (1h) maks. 8 uczniów, II tura 10:30 (1h) maks. 8 uczniów
  4 
  Elektryzujące zawody czyli branża elektryczna dla kandydatów w zawodach: elektryk, technik elektry
  – 
  11.2019 (piątek) Kazimierz Szydłowski: I tura 8:30 (1h) maks. 8 uczniów, II tura 10:30 (1h) maks. 8 uczniów
  Energetyczne zawody czyli branża elektroenergetyczna dla kandydatów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  – 
  11.2019 (piątek) mgr inż. Adam Wala: I tura 8:30 (1h) maks. 8 uczniów, II tura 10:30 (1h) maks. 8 uczniów
  6 
  Zawody dobrze skonstruowane czyli branża mechaniczna dla kandydatów w zawodach: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających (pracownie obróbki klasycznej i CNC)
  – 
  11.2019 (piątek) mgr Rafał Wala: I tura 8:30 (1h) maks. 8 uczniów, II tura 10:30 (1h) maks. 8 uczniów
  – 
  11.2019 (piątek) mgr inż. Adam Daroń: I tura 8:30 (1h) maks. 8 uczniów, II tura 10:30 (1h) maks. 8 uczniów

Uwaga: w zależności od ilości zgłoszeń możliwe zajęcia zamienne w każdej turze po 0,5 h z obojgiem nauczycieli na obu pracowniach.
7 
Budujące zawody czyli branża budowlana dla kandydatów w zawodach technik budownictwa, murarz – tynkarz
– 
11.2019 (wtorek) mgr inż. Adam Mikołajek: I tura 8:30 (2h) maks. 15 uczniów, II tura 11:00 (2h) maks. 15 uczniów

Zajęcia będą realizowane w dwóch formach – zajęć dla grup zorganizowanych ze szkół w godzinach dopołudniowych i spotkań z doradcą zawodowym dla uczniów i ich rodziców popołudniu
A. 
Do południa zorganizowane grupy i uczniowie ze szkół ( na każdą szkołę w mieście przypada po kilka miejsc – zapisy u doradcy zawodowego w  szkole- można zgłosić przez e-dziennik (Irena Kusienicka). Wymagane zgody rodziców (wzór zgody na udział w załączniku do harmonogramu).
B. 
Po południu w dniu 27 listopada (środa) w godz. 15:00 – 17:30 dodatkowy dyżur pełnić będzie doradca zawodowy Centrum p. Katarzyna Paprotny (możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną Centrum, uzyskania informacji o szkołach i zawodach, w których kształcą) – chętnych uczniów i rodziców prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa do doradcy zawodowego w szkole Ireny Kusienickiej (poprzez e-dziennik)

Uczestnicy na warsztaty rejestrowani będą do wyczerpania limitu miejsc.

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
1 Technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik
– 
11.2019 (wtorek); warsztaty gastronomiczne (1,5 h) I tura 9:00-10:30 maks. 15 uczniów, II tura 11:30-13:00 maks. 15 uczniów

2 Technik logistyk
– 
11.2019 (wtorek); warsztaty logistyczne (1,25 h) I tura 10:45-12:00 maks. 25 uczniów

3 Technik budownictwa, murarz-tynkarz, monter izolacji przemysłowych
– 
11.2019 (wtorek); warsztaty budownictwa (1,5 h) I tura 9:00-10:30 maks. 25 uczniów
– 
11.2019 (wtorek) monter izolacji przemysłowych – zawód z poziom szkoły branżowej I stopnia realizowany także jako drugi dodatkowy zawód w klasach technika budownictwa; warsztat „Monter izolacji przemysłowych” (1,5 h) I tura 8:30-10:00 maks. 20 uczniów, II tura 10:30-12:00 maks. 20 uczniów

4 Technik rachunkowości i technik ekonomista
– 
11.2019 (środa); warsztaty z ekonomii i rachunkowości (1,5 h) I tura 9:00-10:30 maks. 25 uczniów

5 Technik usług fryzjerskich i fryzjer
– 
11.2019 (środa); warsztaty fryzjerskie 1,25 h) I tura 10:45-12:00 maks. 25 uczniów

W razie dużego zainteresowania konkretnym warsztatem, zajęcia mogą zostać powtórzone

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Część zajęć praktycznych w zakresie zawodów, w których kształci szkoła realizowana jest w pracowniach CKZ (pkt 1. harmonogramu) a poniżej proponowane przez szkołę zajęcia stanowią uzupełnienie tej oferty.

1 Technik żeglugi śródlądowej
– 
11.2019 (czwartek); warsztat „Nowoczesna obsługa urządzeń statkowych” (1h) I tura 12:00 maks. 10 uczniów, II tura 13:00 maks. 10 uczniów, II tura 14:00 maks. 10 uczniów; Uwaga: warsztat zrealizowany zostanie w pracowni nawigacyjnej na kozielskiej wyspie.

2 Technik informatyk
– 
11.2019 (wtorek); warsztaty „Sieci komputerowe” i „Programowanie” (2h) I tura 12:00-14:00
– 
11.2019 (czwartek); warsztaty „Sieci komputerowe” i „Programowanie” (2h) II tura 12:30-14:30

3 Technik mechanik
– 
11.2019 (środa); warsztat „Jak powstają maszyny i urządzenia?” (2h) I tura 11:45-13:20

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 im. MIKOŁAJA REJA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

1 Technik spedytor
– 
11.2019 (wtorek); warsztat „Tajniki spedycji” + pokaz musztry (45 min) I tura 10:00 maks. 20 uczniów, II tura 11:00 maks. 20 uczniów, III tura 12:00 maks. 20 uczniów, IV tura 13:00 maks. 20 uczniów; sala nr 303

2 Technik technologii chemicznej
– 
11.2019 (wtorek); warsztat „Zaczarowany świat chemii” (1h) I tura 11:00 maks. 8 uczniów, II tura 12:00 maks. 8 uczniów, III tura 13:00 maks. 8 uczniów; sala nr 21

3 Technik reklamy
– 
11.2019 (środa); warsztat „Grafika komputerowa w reklamie” (1h) I tura 10:00 maks. 15 uczniów, II tura 11:00 maks. 15 uczniów, III tura 12:00 maks. 15 uczniów; sala nr 314

4 Technik fotografii i multimediów
– 
11.2019 (środa); warsztat „Tajemnice fotografii analogowej. Jak fotografują profesjonaliści” (1h) I tura 9:00 maks. 8 uczniów, II tura 10:15 maks. 8 uczniów; sala – lab

5 Technik hotelarstwa
– 
11.2019 (piątek); warsztat „Z kolorowym hotelarstwem przez świat” (45 min) I tura 10:00 maks. 15 uczniów, II tura 11:00 maks. 15 uczniów, III tura 12:00 maks. 15 uczniów; sala nr 5

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Część zajęć praktycznych w zakresie zawodów, w których kształci szkoła realizowana jest w pracowniach CKZ (pkt 1. harmonogramu) a poniżej proponowane przez szkołę zajęcia stanowią uzupełnienie tej oferty.

1 Technik informatyk
– 
11.2019 (piątek); warsztat „Obróbka graficzna” (45 min) I tura 12:25-13:10 maks. 14 uczniów, II tura 13:15-14:00 maks. 14 uczniów; ZSTiO budynek C – pracownie informatyczne

2 Elektryk i technik elektryk
– 
11.2019 (środa); warsztat „Elektryka łatwiejsza niż myślisz” (45 min) I tura 9:35-10:20 maks. 12 uczniów, II tura 10:30-11:15 maks. 12 uczniów; ZSTiO budynek A – sala nr 11

Zgoda rodzica na udział ucznia w zajęciach praktycznych

               Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………… w zajęciach praktycznych realizowanych w ramach programu Zawodowy Tydzień II w pracowniach zawodowych i pracowniach praktycznej nauki zawodu
w szkołach kształcących w zawodach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

               Syn/ córka będzie uczestniczyć w zajęciach związanych z branżą/ zawodem ……………………………………………… realizowanych w szkole …………………………………………………………………………………………………..………………………………………
w dniu ………………………………………

 

               Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o celu programu oraz o tym, że zajęcia mają formę praktyczną a syn/córka w trakcie warsztatów dokonywać będzie obserwacji uczestniczącej i wykonywać różne czynności zawodowe, objęte programem nauczania w wybranym przez syna/ córkę zawodzie/branży.

               Przyjmuję także do wiadomości, że warunkiem dopuszczenia syna/córki do zajęć w ramach programu jest złożenie w szkole niniejszej zgody na udział w zajęciach.

 

 

miejsce i data                                                               czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego