Próbny Egzamin Klas Ósmych

Próbny Egzamin Klas Ósmych odbędzie się w dniach od 20.01.2020r. do 22.01.2020r. o godzinie 8.00. Uczniowie klas 8 zobowiązani są do przystąpienia w tych dniach do próbnego egzaminu.

Po napisaniu próbnego egzaminu, uczniowie klas 8 pozostają w salach do końca egzaminu, po tym czasie uczniowie mają lekcje zgodnie z planem lekcji.