Apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2019/2020 w klasach 4 – 6

30 stycznia 2020 r. odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów klas 4, 5 i 6 w I semestrze bieżącego roku szkolnego. Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało dwoje uczniów klasy 6f: Amelia Kamińska i Damian Streiss. Laureatami stypendium za osiągnięcia sportowe zostali: Tomasz Harz (6f), Jakub Kapica (6e), Maciej Łeśko (6e), Kacper Murawski (6a), Maciej Nowak (6e), Kacper Nowicki (6e), Mateusz Regieńczuk (6e), Piotr Stochmiałek (6e), Olivier Wołowski (6e).

            Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy w klasyfikacji semestralnej osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wykazali się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem. Dyplomami i nagrodami uhonorowano zwycięzców konkursów przedmiotowych z różnych dziedzin.

             Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.