REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „Mój fantastyczny bohater/bohaterka”

CEL KONKURSU

 

– rozbudzenie kreatywności uczniów

– rozwijanie umiejętności redakcyjnych w połączeniu z formami plastycznymi

– propagowanie pisemnych from wypowiedzi

 

ADRESACI KONKURSU

– uczniowie klas IV-VI

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

31.05.2020

 

ADRES NADSYŁANIA PRAC

asiawydmuch@interia.pl

 

ZADANIE KONKURSOWE

Wymyśl postać fantastyczną, która nie jest kopią znanych lub mniej znanych postaci z literatury lub filmu.
Opisz ją:
– nadaj jej imię
– opisz wygląd
– cechy charakteru
– zdolności i umiejętności
– czym się zajmuje?
– atrybuty (coś, co jest jej nieodłącznym elementem, rzeczą lub czymś, z czym jest przedstawiana lub z czymś kojarzona)

Opis musi być wykonany w wersji dokumentu WORD, CZCIONKA ROZMIAR 12, MINIMUM 150 SŁÓW

Do opisu dołącz własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną (dowolną techniką), przedstawiającą wymyśloną i opisaną przez Ciebie postać.

Zrób zdjęcie pracy – wykonanie na formacie A4 i wszystko razem wyślij na adres mailowy: asiawydmuch@interia.pl

 

Zapraszam do udziału.

Na prace pisemne oraz fotografie prac plastycznych czekam do 31.05.2020r.

Zachęcam do wzięcia udziału.

Pozdrawiam,
Joanna Wydmuch – nauczyciel języka polskiego