Ogólnopolski konkurs plastyczny

Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn – Koźle organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny z nagrodami rzeczowymi, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Praca plastyczna w dowolnej technice ma dotyczyć Rotmistrza Witolda Pileckiego. Termin do 25 maja. Po tym terminie wszystkie nadesłane na adres e-mal: sekretarzspkk@oppl lub marta.kosciukiewicz@op.pl prace zostaną opublikowane na naszej stronie na Facebooku, gdzie będzie można oddawać na nie głosy online przez tydzień. 3 prace z największą ilością głosów wygrywają. 
Poniżej  znajdują się linki z regulaminem oraz potrzebnymi zgodami oraz do wydarzenia konkursowego na FB.

Z wyrazami szacunku, 
Marta Kościukiewicz
sekretarz Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn – Koźle

https://padlet.com/mkosciukiewicz175/eyvfvji5x72lkehr

https://www.facebook.com/events/2595837277357106/