W szkole zatrudniony jest Asystent Romski – Fortunata Finger.

Pani Fortunata służy pomocą w trakcie zajęć lekcyjnych w klasach, w których są uczniowie romscy.

Po zajęciach pomaga uczniom romskim odrabiać zadania domowe.

Odwiedza rodziny romskie w domu, w trakcie nieobecności dzieci w szkole kontroluje przyczynę tego zjawiska.