Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Koniec I semestru 18 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietna 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia – 17 kwietnia 2019r.
Egzamin gimnazjalny 10 kwietnia – 12 kwietnia 2019r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Terminy wystawiania ocen semestralnych

I semestr

Oceny wystawiamy do

 16 stycznia 2019 r.

Rada klasyfikacyjna

18 stycznia 2019 r.

Rada podsumowująca
I sem.13 lutego 2019 r.

II semestr

Oceny wystawiamy do

11 czerwca 2019 r.

Rada klasyfikacyjna

13 czerwca 2019r.

Rada podsumowująca rok szkolny

26 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2018/2019:

Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30-16.00

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12

  1. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02 listopada 2018,

10, 11, 12 kwietna 2019 (egzamin gimnazjalny – z wyłączeniem klas 1-3 szkoły podstawowej),

15,16, 17 kwietnia 2019 (egzamin ósmoklasisty – z wyłączeniem klas 1-3 szkoły podstawowej),

02 maja 2019.

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.