Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020r. – 3 stycznia 2021r.
Koniec I semestru 15 stycznia 2021r.
Ferie zimowe 18 stycznia – 31 stycznia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietna 2021r.
Egzamin ósmoklasisty język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 

język obcy nowożytny–27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

Terminy wystawiania ocen semestralnych

I semestr

Oceny wystawiamy do

 13 stycznia 2021 r.

Rada klasyfikacyjna

15 stycznia 2021 r.

Rada podsumowująca
I sem.

1 lutego 2021 r.

II semestr

Oceny wystawiamy do

15 czerwca 2021r.

Rada klasyfikacyjna

17 czerwca 2021r.

Rada podsumowująca rok szkolny

30 czerwca 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2020/2021:

Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30-16.00