Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019r.
Koniec I semestru 17 stycznia 2020r.
Ferie zimowe 10 lutego – 23 lutego 2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietna 2020r.
Egzamin ósmoklasisty 21 kwietnia – 23 kwietnia 2020r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020r.
Ferie letnie 29 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

Terminy wystawiania ocen semestralnych

I semestr

Oceny wystawiamy do

 15 stycznia 2020 r.

Rada klasyfikacyjna

17 stycznia 2020 r.

Rada podsumowująca
I sem.

27 stycznia 2020 r.

II semestr

Oceny wystawiamy do

16 czerwca 2020 r.

Rada klasyfikacyjna

18 czerwca 2020r.

Rada podsumowująca rok szkolny

30 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2019/2020:

Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30-16.00