Dyrektor szkoły:

mgr Joanna Hencel

Wicedyrektorzy:

mgr Agnieszka Opiat – Tarka

mgr Ewa Ryzner

mgr Renata Mańkowska – wicedyrektor do spraw sportu

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Dorota Chryczyk

mgr Violetta Dąbrowska

mgr Danuta Jaksiewicz

mgr Małgorzata Kulik

mgr Bożena Mościcka – Motyka

mgr Joanna Pakuła

mgr Monika Polak

mgr Barbara Witkowska

Edukacja informatyczna:

mgr Lidia Czemiel

Religia:

mgr Kamila Maksim

mgr Bożena Szymańska

mgr Irena Wieczorek

Język polski:

mgr Grażyna Brela

mgr Małgorzata Drzewiecka

mgr Małgorzata Kluz

mgr Marzena Listowska

mgr Lidia Mańka

mgr Joanna Wydmuch

Język angielski:

mgr Karina Koszela

mgr Roksana Maj – Hatłas

mgr Agnieszka Opiat – Tarka

mgr Marta Podgórska

mgr Joanna Wiktorek

mgr Kalina Wołowska

Język niemiecki:

mgr Katarzyna Florczak

mgr Marzena Listowska

mgr Danuta Morelowska – Piechulek

mgr Katarzyna Sitnik

Język rosyjski:

mgr Danuta Morelowska – Piechulek

Historia:

dr Anna Ostrycharz

mgr Arkadiusz Maksim

mgr Robert Wencel

mgr Katarzyna Zielińska

Wiedza o społeczeństwie:

dr Anna Ostrycharz

Matematyka:

mgr Alina Kozłowska

mgr Alicja Rajtar

mgr Alicja Wojtala

mgr Iwona Ziober

Przyroda:

mgr Agnieszka Piekarz

Biologia

mgr Katarzyna Banach – Kozielewska

mgr Karina Koszela

Geografia:

mgr Swietłana Dbaj

mgr Jolanta Pałka

Fizyka:

mgr Mariusz Podgórski

Chemia:

mgr Agata Trybuła

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Mariusz Podgórski

Muzyka:

mgr Agnieszka Mikulska

Plastyka:

mgr Katarzyna Zielińska

Informatyka

mgr Lidia Czemiel

mgr Izabela Kędzierska

mgr Adriana Piliszko

mgr Mariusz Podgórski

mgr Ewa Ryzner

Technika

mgr Adriana Piliszko

mgr Ewa Ryzner

Wychowanie fizyczne:

mgr Barbara Bomba

mgr Małgorzata Bujak

mgr Agnieszka Chodorska

mgr Sylwia Fojcik

mgr Magdalena Górska

mgr Renata Mańkowska

mgr Przemysław Pawlik

mgr Małgorzata Semak

mgr Bożena Wolny

Nauczyciele wspomagający:

mgr Lidia Czemiel

mgr Kamila Duś

mgr Sonia Gorgolik

mgr Marta Matula

mgr Marta Podgórska

mgr Małgorzata Semak

mgr Katarzyna Stępniowska – Frąc

mgr Justyna Wałdoch

mgr Grażyna Wilk

Wychowanie do życia w rodzinie:

dr Anna Ostrycharz

mgr Agnieszka Mikulska

Doradztwo zawodowe

mgr Irena Kusienicka

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Urszula Bochenek

mgr Maria Stawiarz

Nauczyciel – logopeda:

mgr Katarzyna Stępniowska – Frąc

Pedagog szkolny:

mgr Irena Kusienicka

mgr Małgorzata Dera

Nauczyciele świetlicy:

mgr Dorota Michałowska – kierownik świetlicy

mgr Agnieszka Piekarz

mgr Brygida Plucik

mgr Grażyna Steczyna

mgr Agata Waligóra

Nauczyciele – specjaliści

mgr Swietłana Dbaj:

Oligofrenopedagog

Surdopedagog

Tyflopedagog

Nauczyciel-terapeuta pedagogiczny

mgr Maria Mróz – Wojnicka

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Katarzyna Stępniowska – Frąc:

Oligofrenopedagog

Logopeda

Surdopedagog

Tyflopedagog

Terapeuta Ręki

Logorytmik