Dyrektor szkoły:

mgr Joanna Hencel

Wicedyrektorzy:

mgr Agnieszka Opiat – Tarka

mgr Ewa Ryzner

mgr Renata Mańkowska – wicedyrektor do spraw sportu

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Katarzyna Adamska

mgr Justyna Bugiel

mgr Dorota Chryczyk

mgr Violetta Dąbrowska

mgr Danuta Jaksiewicz

mgr Małgorzata Kulik

mgr Bożena Mościcka – Motyka

mgr Brygida Plucik

mgr Monika Polak

Religia:

ks. Paweł Knop

ks. Marcin Patycki

ks. Roman Smolarz

ks. Łukasz Szuster

mgr Kamila Maksim

mgr Bożena Szymańska

mgr Irena Wieczorek

Język polski:

mgr Grażyna Brela

mgr Małgorzata Drzewiecka

mgr Małgorzata Kluz

mgr Elżbieta Kot

mgr Marzena Listowska

mgr Lidia Mańka

mgr Barbara Pietrzak

mgr Joanna Wydmuch

Język angielski:

mgr Małgorzata Kluczniok

mgr Karina Koszela

mgr Roksana Maj – Hatłas

mgr Agnieszka Opiat – Tarka

mgr Marta Podgórska

mgr Adriana Stanisz

mgr Joanna Wiktorek

mgr Kalina Wołowska

Język niemiecki:

mgr Katarzyna Florczak

mgr Marzena Listowska

mgr Barbara Mutwin

mgr Danuta Morelowska – Piechulek

mgr Katarzyna Sitnik

Historia:

mgr Zofia Głębocka – Kojzar

dr Anna Kotowska

mgr Lidia Mańka

mgr Robert Wencel

mgr Katarzyna Zielińska

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Zofia Głębocka – Kojzar

dr Anna Kotowska

Matematyka:

mgr Teresa Kokorska – Hadrian

mgr Alina Kozłowska

mgr Alicja Rajtar

mgr Alicja Wojtala

mgr Iwona Ziober

Przyroda:

mgr Bożena Lipnicka – Gorzelnik

mgr Grażyna Steczyna

Biologia

mgr Katarzyna Banach – Kozielewska

Fizyka:

mgr Mariusz Podgórski

Chemia:

mgr Elżbieta Grzybek

Muzyka:

mgr Anna Florczak

mgr Małgorzata Kopiec

Plastyka:

mgr Anna Florczak

mgr Małgorzata Kopiec

mgr Katarzyna Zielińska

Zajęcia komputerowe/informatyka

mgr Alicja Bachowska

mgr Izabela Kędzierska

mgr Anna Nowak

mgr Adriana Piliszko

mgr Ewa Ryzner

Zajęcia techniczne/technika

mgr Adriana Piliszko

mgr Ewa Ryzner

Wychowanie fizyczne:

mgr Małgorzata Bujak

mgr Agnieszka Chodorska

mgr Adam Cibis

mgr Lidia Czemiel

mgr Sylwia Fojcik

mgr Magdalena Górska

mgr Renata Mańkowska

mgr Przemysław Pawlik

mgr Andrzej Saczko

mgr Małgorzata Semak

mgr Bożena Wolny

Nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych:

mgr Lidia Czemiel

mgr Swietłana Dbaj

mgr Izabela Kędzierska

mgr Maria Mróz – Wojnicka

mgr Joanna Pakuła

mgr Marta Podgórska

mgr Małgorzata Semak

mgr Joanna Święch

mgr Justyna Wałdoch

mgr Grażyna Wilk

mgr Barbara Witkowska

Wychowanie do życia w rodzinie:

dr Anna Kotowska

mgr Joanna Święch

Doradztwo zawodowe

mgr Irena Kusienicka

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Urszula Bochenek

mgr Maria Stawiarz

Nauczyciel – logopeda:

mgr Patrycja Kolasa

Pedagog szkolny:

mgr Elżbieta Bielnicka – Moc

mgr Irena Kusienicka

Psycholog szkolny

mgr Gabriela Loch

Nauczyciele świetlicy:

mgr Dorota Michałowska – kierownik świetlicy

mgr Agnieszka Gorzelnik

mgr Marta Matula

mgr Agata Waligóra

Nauczyciele – specjaliści

mgr Swietłana Dbaj:

Oligofrenopedagog

Surdopedagog

Tyflopedagog

Nauczyciel-terapeuta pedagogiczny

mgr Katarzyna Stępniowska – Frąc:

Oligofrenopedagog

Logopeda

Surdopedagog

Tyflopedagog

Terapeuta Ręki

Logorytmik