OGŁOSZENIE

Od 01. 10. 2017r. zwiększa się stawka żywieniowa z 3,50 zł na 4,00 zł

Konto do wpłat za obiady: 78 1240 3103 1111 0010 5571 0755

odpłatność za miesiąc listopad: 76,00 zł

Wpłat  na konto dokonujemy od 1-go dnia danego miesiąca (nie należy wpłacać przed 1-szym).

Odpisy należy dokonywać do godz. 800 nr tel. 774061600 wew.107