PEDAGOG SZKOLNY

ELŻBIETA BIELNICKA – MOC

MAŁGORZATA WOLSKA

PSYCHOLOG SZKOLNY

GABRIELA LOCH

Pedagog szkolny  zaprasza wszystkich uczniów, którzy mają jakiekolwiek trudności w szkole tzn. –
– pedagog pomoże w nauce każdemu uczniowi, a szczególnie temu, który ma problemy z jakimś przedmiotem
– pomoże uczniom w rozwiązaniu  ich konfliktów z rówieśnikami
– pomoże uczniowi  rozwiązać jego indywidualny kłopot
– u pedagoga można odrobić zadania domowe po lub przed lekcjami, można miło spędzić  przerwy międzylekcyjne
– pedagog pracuje z grupą uczniów lub indywidualnie z każdym kto potrzebuje pomocy i wsparcia.

Pedagog pracuje i wspiera rodziców w ich trudnościach z dziećmi
-pomoże rozwiązać konflikt z dzieckiem
– pomoże  ukierunkować rodziców  w procesie wychowania dziecka
-pomoże rodzicom w sytuacji trudności szkolnych ich dziecka
– pomoże rozwiązać problem trudności materialnych w rodzinie

Pedagog szkolny wspiera nauczycieli w ich pracy z uczniami.
Kontroluje realizacje obowiązku szkolnego przez uczniów.
Współpracuje z Sądem, Policją, MOPS-em, PCPR-em i innymi instytucjami wspierającymi szkołę
i rodzinę.

Pedagog szkolny: Elżbieta Bielnicka – Moc (budynek przy ul. Piastowska 30)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

800 – 1500

800 – 1300

1200 – 1400 budynek przy ul. Piramowicza

 

800 – 1500

1000 – 1500

 

900 – 1300

1200 – 1500 budynek przy ul. Piramowicza

nr tel. do gabinetu pedagoga szkolnego

77 40 – 61 – 600 wew. 116

Pedagog szkolny: Małgorzata Wolska (budynek B)

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1300 – 1600

730 – 1130

1330 – 1600

730 – 1130

1300 – 1530

Psycholog szkolny: Gabriela Loch (budynek B)

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

850-1035

1135-1220

……………….

…………………. …………………

1200 –1430

1515 – 1600 (konsultacje)

Pedagog szkolny to osoba, która zajmuje się uczniami mającymi trudności w nauce. Trudności w nauce to pierwszy sygnał, że należy uczniowi pomóc. Zadaniem pedagoga jest znaleźć przyczynę i pomóc uczniowi uczyć się, a przez to rozwijać się, na miarę swoich możliwości. Czasami uczeń ma także trudności w relacjach z rówieśnikami, wtedy również skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Większość uczniów w szkole korzysta także z doradztwa zawodowego, które prowadzi pedagog szkolny w formie zajęć z całą klasą oraz w formie konsultacji indywidualnych.

Pedagog często pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i doradztwo zawodowe.

Psycholog szkolny to osoba, która pomaga w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, w rozwiązywaniu problemów w relacjach z rówieśnikami, czyli kiedy dzieje się coś złego można zwrócić się do niej po pomoc. Psycholog wspomaga ucznia w sytuacji trudności w radzeniu sobie z emocjami (np. obniżony nastrój, stres szkolny, lęki). W sytuacji kiedy uczeń ma takie problemy psycholog je diagnozuje i stara się pomóc. Jeśli jest taka potrzeba kieruje dziecko i jego rodziców do specjalistów.

Psycholog szkolny zajmuje się diagnozowaniem zdolności u uczniów. Uczeń zdolny może skorzystać z porady ja rozwijać swoje uzdolnienia. Psycholog, często współpracuje z rodziną dziecka. Konsultacje, porady, pomoc psychologiczna to ważna część jej pracy.

Zarówno pedagog jak i psycholog ściśle współpracują z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się pomóc. Czasem jest tak, ze uczniowi trudno jest się porozumieć z jakimś nauczycielem. Wtedy razem staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Często wykorzystujemy metodę mediacji.