PEDAGOG SZKOLNY

IRENA KUSIENICKA

PSYCHOLOG SZKOLNY

JOANNA ŻMUDA

Pedagog szkolny  zaprasza wszystkich uczniów, którzy mają jakiekolwiek trudności w szkole tzn. –
– pedagog pomoże w nauce każdemu uczniowi, a szczególnie temu, który ma problemy z jakimś przedmiotem

– pomoże uczniom w rozwiązaniu  ich konfliktów z rówieśnikami
– pomoże uczniowi  rozwiązać jego indywidualny kłopot
– u pedagoga można odrobić zadania domowe po lub przed lekcjami, można miło spędzić  przerwy międzylekcyjne
– pedagog pracuje z grupą uczniów lub indywidualnie z każdym kto potrzebuje pomocy i wsparcia.

Pedagog pracuje i wspiera rodziców w ich trudnościach z dziećmi
-pomoże rozwiązać konflikt z dzieckiem

– pomoże  ukierunkować rodziców  w procesie wychowania dziecka
-pomoże rodzicom w sytuacji trudności szkolnych ich dziecka
– pomoże rozwiązać problem trudności materialnych w rodzinie

Pedagog szkolny wspiera nauczycieli w ich pracy z uczniami.
Kontroluje realizacje obowiązku szkolnego przez uczniów.
Współpracuje z Sądem, Policją, MOPS-em, PCPR-em i innymi instytucjami wspierającymi szkołę
i rodzinę.

 

Pedagog szkolny: Irena Kusienicka 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

900 – 1030

budynek
ul. Piastowska

1045 – 1430

budynek ul. Piramowicza

945-1300

budynek ul.Piastowska

1315 – 1430

budynek ul. Piramowicza

1100 – 1415

budynek ul. Piramowicza

1000-1300

budynek
ul.Piastowska

1315-1430

budynek ul.Piramowicza

1030 -1300

budynek ul.Piastowska

1315 – 1430

budynek ul. Piramowicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr tel. do gabinetu pedagoga szkolnego: 77 40 – 61 – 600 wew. 116

Psycholog szkolny: Joanna Żmuda 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

1000-1500

……………….

800 –1400 …………………

…………

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny to osoba, która zajmuje się uczniami mającymi trudności w nauce. Trudności w nauce to pierwszy sygnał, że należy uczniowi pomóc. Zadaniem pedagoga jest znaleźć przyczynę i pomóc uczniowi uczyć się, a przez to rozwijać się, na miarę swoich możliwości. Czasami uczeń ma także trudności w relacjach z rówieśnikami, wtedy również skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Większość uczniów w szkole korzysta także z doradztwa zawodowego, które prowadzi pedagog szkolny w formie zajęć z całą klasą oraz w formie konsultacji indywidualnych.

Pedagog często pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i doradztwo zawodowe.

Psycholog szkolny to osoba, która pomaga w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, w rozwiązywaniu problemów w relacjach z rówieśnikami, czyli kiedy dzieje się coś złego można zwrócić się do niej po pomoc. Psycholog wspomaga ucznia w sytuacji trudności w radzeniu sobie z emocjami (np. obniżony nastrój, stres szkolny, lęki). W sytuacji kiedy uczeń ma takie problemy psycholog je diagnozuje i stara się pomóc. Jeśli jest taka potrzeba kieruje dziecko i jego rodziców do specjalistów.

Psycholog szkolny zajmuje się diagnozowaniem zdolności u uczniów. Uczeń zdolny może skorzystać z porady ja rozwijać swoje uzdolnienia. Psycholog, często współpracuje z rodziną dziecka. Konsultacje, porady, pomoc psychologiczna to ważna część jej pracy.

Zarówno pedagog jak i psycholog ściśle współpracują z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się pomóc. Czasem jest tak, ze uczniowi trudno jest się porozumieć z jakimś nauczycielem. Wtedy razem staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Często wykorzystujemy metodę mediacji.