6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci

(rozmowy z wychowawcami)

8:00 – 9:00 Zabawy w kącikach zainteresowań

9:00 – 10:00 Gry i zabawy integracyjne

10:00 – 12:00 Zajęcia programowe zgodne z miesięcznym planem pracy

12:00 – 13:15 Przygotowanie do obiadu. Obiad

13:15 – 14:30 Podział na grupy:

Odrabianie zadań domowych,

Zajęcia związane z tematem dnia,

Spacery, zajęcia w ogródku jordanowskim.

14:30 – 15:30 Konkursy, teleturnieje

Zawody zręcznościowe

Świetlicowe Telekino

15:30 – 16:00 Gry i zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Odbiór dzieci przez rodziców.