SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASY I – III KLASY IV – VI
KLASY 7 i 8
10 września 2019 r. 11 września 2019 r. 12 września 2019 r.
26 listopada 2019 r. 27 listopada 2019 r. 28 listopada 2019 r.
28 stycznia 2020 r. 29 stycznia 2020 r. 30 stycznia 2020 r.
31 marca 2020 r. 1 kwietnia 2020 r. 2 kwietnia 2020 r.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas odbywają się od godz. 1700

W tych samych dniach odbywają się dyżury wszystkich nauczycieli w godzinach 1700 – 1830