SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KLASY I – III KLASY IV – VI KLASY 7 i 8

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

11 września 2018 r. 12 września 2018 r. 13 września 2018 r.
13 listopada 2018 r. 14 listopada 2018 r. 15 listopada 2018 r.
22 stycznia 2019 r. 23 stycznia 2019 r. 24 stycznia 2019 r.
2 kwietnia 2019 r. 3 kwietnia 2019 r. 4 kwietnia 2019 r.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas odbywają się od godz. 1700

W tych samych dniach odbywają się dyżury wszystkich nauczycieli w godzinach 1700 – 1830