SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KLASY 1 – 3 KLASY 4 – 6 KLASY 7 i 8
8 września 2020 r. 9 września 2020 r. 10 września 2020 r.
17 listopada 2020 r. 18 listopada 2020 r. 19 listopada 2020 r.
2 lutego 2021 r. 3 lutego 2021 r. 4 lutego 2021 r.
13 kwietnia 2021 r. 14 kwietnia 2021 r. 15 kwietnia 2021 r.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas odbywają się od godz. 1700

W tych samych dniach odbywają się dyżury wszystkich nauczycieli w godzinach 1700 – 1830